Meny

Om bildreportagen

knoppar

Ganska många bildreportage är nu på plats, och fler är alltid på väg. Hoppas de skall vara till glädje!

Reportagen består av bilder med tillhörande berättelser om olika turer och händelser, framförallt från friluftsliv och småäventyrande. Texterna i bildreportagen är på engelska, detta dels för att slippa dubbelarbete och dels för att bildspelsprogrammet just nu inte stöder de svenska bokstäverna å, ä och ö.

Navigeringen går till så att man efter att ha valt reportage får klicka på första bilden för att aktivera det, därefter kan man stega sig framåt med musklick, eller såväl framåt som bakåt med tangentbordets pilar.

Jag har medvetet valt att inte lägga in några miniatyrer, för att inte ta bort reportagens naturliga kronologi och dynamik. Flera texter är skrivna för att konsumeras i en följd och jag tycker också att varje ny bild bör vara ny och gärna överraskande när man ser den.

Copyright till samtliga i dessa bildreportage ingående bilder innehas av Olof Marzelius såvida inte annat anges.

Se även ”Bildföreläsningar” under ”Produkter” om du är intresserad av levande föreläsningar.
About the slideshows

Everything has its own time, and the work with getting the slideshows in place has its time right always. So far Narvik-Tornio, the Broken Group, Marstrand-Skagen, Lofoten, Hunddalen and a few more are in place, and there will soon be more, one by one. I hope they will be of joy!

The slideshows consist of pictures with accompaning texts about different trips and avents, mostly from outdoor life and small adventures.

Navigating works like this. After having chosen a photo story you click on the first picture to activate it and step forward, then you can step forward with mouse clicks or back and forth using the keyboard arrows.

I have deliberately chosen not to show any thumbnails, in order not to disturb the natural chronology and dynamics of the slideshows. Quite a few of the texts are written to be read in sequence and I also feel that each new photo should be fresh and maybe surprising when it is seen.

Copyright to all the pictures in these slideshows is held by Olof Marzelius unless otherwise stated.

Also see ”Slideshows/lectures” under ”Products” if you are interrested in live lectures.