Meny

Instruktioner

Monteringsinstruktioner för FärdilandTM
Hur man monterar FärdilandTM som kajakkärra:

1. Tryck på V-blocken på hjulaxeln så att muttrarna på axeln går in och låser i uttagen.
2. Tryck på hjul och nylonbrickor på hjulaxeln (görs enklast tillsammans). Nylonbrickorna skall monteras ytterst, d.v.s. mellan hjulnaven och fjäderknapparna.
3. Tryck i de fyra korta (350 mm långa) aluminiumrören i V-blockens fria hål. Ett av rören har ett hål nära änden. Detta är avsett för en fjäderknapp när röret används för segling.
4. Träd de små remlooparna, sydda mitt under nätvaggans säkerhetsbälten, runt de 700 mm långa överliggarrören.
5. Snäpp på överliggarrören på ändarna av de fyra kortare rören (en liten kraft behövs för att föra ihop de korta rörens ändar så att de går i de ovala hålen i överliggarrören).
6. Tryck i nätvaggans fyra plastpluggar i ändarna på överliggarrören.
7. Spänn nätvaggan på plats med de längsgående remmarna, vilka dras under hjulaxeln innanför V-blocken och snäpps fast. Centrera säkerhetsbältena i längsled på överliggarrören och dra åt.
8. Vid tung last eller snabb transport (fullpackad kajak, flera kajaker, cykling eller löpning) är det lämpligt att smörja hjulaxel och navsidor en aning med lämplig olja eller fett för att begränsa värmeutveckling och slitage.

Hur man kompletterar FärdilandTM kajakkärra med bagagekärrehandtag:

1. Snäpp fast handtagsrörens raka ändar i handtagets sneda hål så att de båda fjäderknapparna i rörens bockade ändar pekar neråt när handtaget är vinklat uppåt.
2. Snäpp loss spännena på nätvaggans remmar som går under hjulaxeln.
3. Tag ur de båda plastpluggar som sitter i de ändar av kärrans överliggarrör vilka är närmast dragkedjan på nätvaggan.

4. Tryck i handtagsrörens bockade ändar i kärrans överliggarrör så att fjäderknapparna låser i hålen på överliggarrörens undersidor.
5. Träd plastpluggarna med tillhörande snäppbeslag genom de sydda looparna på handtagsrören.

6. Spänn åter fast nätvaggan med de längsgående remmarna under hjulaxeln.
7. Vid tung last eller snabb transport (fullpackad kajak, flera kajaker, cykling eller löpning) är det lämpligt att smörja hjulaxel och navsidor en aning med lämplig olja eller fett för att begränsa värmeutveckling och slitage.

Hur man monterar FärdilandTM för segling:

Mastfot:

1. Fäst den grå mastfotsbasen med sina fyra gummistroppkrokar på kajakens däck, en lämplig bit framför sittbrunnen (c:a 1⁄2 meter). Montera så att FärdilandTM-tygmärket är läsbart.
2. Träd in ett av kärrans hjul i den sydda mastfotsselen. Se till att den 25 mm breda remmen går längs hjulets ytterperiferi (rullyta).

3. Spänn fast de två snäpplåsen så att selen sitter fast runt hjulet.
4. Placera hjulet med selen ovanpå den grå mastfotsbasen så att
FärdilandTM-tygmärket är läsbart akterifrån.
5. Drag de fyra röda tamparna genom lämpliga fästpunkter på kajaken och fäst med clamcleatarna, så att hjulet sitter horisontellt och hårt ovanpå den grå mastfotsbasen. När de

två mindre clamcleatarna spänns, tillse att de röda linorna går igenom clamcleatarnas lediga hål innan de låses i tänderna, annars fixeras de inte ordentligt.

Rigg:

1. Montera ett V-block i hjulaxelns ena ände.
2. Fäst ett av överliggarrören med fjäderknappen i hjulaxelns andra ände.
3. Träd på seglet med den lilla sydda remöglan först och sedan maststrumpan på de två sammansatta rören som nu utgör masten.
4. Montera ihop det korta rör som har en fjäderknapp i sig, med det andra överliggarröret. Dessa sammansatta rör utgör nu bommen.
5. Tryck in det korta röret i ett ledigt hål i V-blocket, vilket nu utgör bomfäste.
6. Träd den sydda remöglan vid seglets skothorn kring bommens ytterände och tryck in plastpluggen i bommens ytterände (är det svårt kan den lilla svarta uthalslinan slakas eller bomröret kortas tillfälligt).
7. Tryck in mastens nedre ände genom hjulets nav (tryck in båda fjäderknapparna för att få in den). Någon nylonbricka behöver inte användas vid segling.
8. Spänn lattan i seglet måttligt med remmen vid dess ände, tills seglet är sträckt kring lattan och seglet fått en viss buk.
9. Spänn eller slacka den svarta uthalslinan tills seglets underlik fått en lämplig buk.

Skot:

1. Fäst skotet (en gummistropp med ögla i vardera änden trädd genom en D-ring ihopsydd med två krokar) i det ovala hål som är närmast masten på bommen. Detta görs genom att de två krokarna sydda vid D-ringen träs från var sitt håll runt bommen och in i det ovala hålet. 2. Fäst skotets gummistroppkrokar på lämpliga ställen längs kajakens sidor. Trimmning av skotvinkeln och gummistropparnas stumhet görs genom att flytta fästpunkterna och stryparbeslaget på gummicorden.

Hur man hänger upp FärdilandTM som hängmatta:

1. Fäst ett överliggarrör i vardera änden av hängmattan genom att sticka in plastpluggarna i rörändarna. Se till att slangstumparna sitter på plats genom plastpluggarna och förhindrar nötning på linorna. Rören håller isär hängmattan för liggkomfortens skull.
2. Knyt fast hängmattan i säkra och ej vassa fästpunkter, gärna över mjukt och slätt underlag. Använd med fördel pålstekar, vilka är enkla att lösa upp även efter ordentlig åtdragning.

Hur man använder nätvaggan hos FärdilandTM som ryggsäck:

1. Frigör nätvaggan från övriga delar.
2. Placera nätvaggan på ryggen med dragkedjan uppåt och utåt.
3. Spänn de längsgående remmar som normalt löper under hjulaxeln diagonalt över bröstet. Trimma till lämpliga längder.
4. Använd vid behov den nedre tvärgående remmen som midjebälte.
5. Använd vid behov den övre tvärgående remmen som fäste för ev. utrustning som skall bäras på magen.

/Marzelius Funktionell Design revision 31/8-07